Dekrety Inkwizytora Szkoły

Dekret §15 "Pomoc Dyrekcji"
Dodał inkwizytor Merkury Magana

15.1. Profesor, który podejmie się pomocy Dyrekcji zostanie wynagrodzony.

15.2. Spis punktów, które można uzyskać z dekretu:

 • wywiązanie się z obowiazku: 5 p.
 • brak wywiązania się z obowiazku: 0 p.

Dekret §14 "Olimpiada"
Dodał inkwizytor Merkury Magana

14.1. Profesor, który podejmie się organizacji każdego typu olimpiady zostanie wynagrodzony.

14.2. Spis punktów, które można uzyskać z dekretu:

 • wywiązanie się z obowiązku: 5 p.
 • brak wywiązania się z obowiązku: 0 p.

Dekret §13 "Zabawa Tygodniowa"
Dodał inkwizytor Merkury Magana

13.1. Profesor, który podejmie się organizacji "Magii Grymuaru" zostanie wynagrodzony.

13.2. Spis punktów, które można uzyskać z dekretu:

 • wywiązanie się z obowiązku: 5 p.
 • brak wywiązania się z obowiązku: -5 p.

Dekret §12 "Redaktor"
Dodał inkwizytor Merkury Magana

12.1. Profesor, który podejmie się redagowania "Echa Grymuaru" zostanie wynagrodzony.

12.2. Spis punktów, które można uzyskać z dekretu:

 • wywiązanie się z obowiązku: 5 p.
 • brak wywiązania się z obowiązku: -5 p.

Dekret §11 "Uroczystość/Wydarzenie"
Dodał inkwizytor Merkury Magana

11.1. Profesor, który podejmie się do pomocy organizacji uroczystości/wydarzenia zostanie wynagrodzony.

11.2. Spis punktów, które można uzyskać z dekretu:

 • wywiązanie się z obowiązku: 5 p.
 • brak wywiązania się z obowiązku: -5 p.

Dekret §10 "Komisja Egzaminacyjna"
Dodał inkwizytor Merkury Magana

10.1. Profesor, który podejmie się do komisji egzaminacyjnej zostanie wynagrodzony.

10.2. Spis punktów, które można uzyskać z dekretu:

 • wywiązanie się z obowiązku: 5 p.
 • brak wywiązania się z obowiązku: -5 p.

Dekret §9 "Zastępstwo"
Dodał inkwizytor Merkury Magana

9.1. Profesor, który podejmie się zastępstwa zostanie wynagrodzony.

9.2. Spis punktów, które można uzyskać z dekretu:

 • wywiązanie się z obowiązku: 5 p.
 • brak wywiązania się z obowiązku: -5 p.

Dekret §8 "Konkurs"
Dodał inkwizytor Merkury Magana

8.1. Profesor jest zobowiązany do przeprowadzenia minimum jednego konkursu ze swojego przedmiotu.

8.2. Spis punktów, które można uzyskać z dekretu:

 • wywiązanie się z obowiązku: 5 p.,
 • brak wywiązania się z obowiązku: -5 p.

Dekret §7 "Arkusz Egzaminacyjny"
Dodał inkwizytor Merkury Magana

7.1. Profesor zobowiązany jest przesłać na sowę Dyrekcji pięciu zadań zamkniętych wraz z odpowiedziami do arkusza egzaminacyjnego.

7.2. Czas wysyłania zadań to koniec siódmego tygodnia roku akademickiego.

7.3. Spis punktów, które można uzyskać z dekretu:

 • wywiązanie się z obowiązku: 5 p.
 • brak wywiązania się z obowiązku: -5 p.

Dekret §6 "Opiekun Domu"
Dodał inkwizytor Merkury Magana

6.1. Profesor, który jest Opiekunem Domu ma obowiązek zwołania minimum trzech zebrań domu.

6.2.  Spis punktów, które można uzyskać z dekretu:

 • wywiązanie się z obowiązku: 5 p.
 • brak wywiązania się z obowiązku: -5 p.

Dekret §5 "Nieobecność"
Dodał inkwizytor Merkury Magana

5.1. Profesor jest zobowiązany zgłosić Dyrekcji swoją nieobecność na zajęciach minimum godzinę przed rozpoczęciem lekcji.

5.2. Profesor zobowiązany jest także do odrobienia zaległych zajęć. Ten czyn powinien skonsultować z Dyrekcją.

5.3. Spis punktów, które można uzyskać z dekretu:

 • wywiązanie się z obowiązku: 0 p.
 • brak wywiązania się z obowiązku: -5 p.

Dekret §4 "Plan Nauczania"
Dodał inkwizytor Merkury Magana

4.1. Profesor jest zobowiązany do wysłania swojego plan nauczaniu Dyrekcji poprzez sowę.

4.2. Czas na wypełnienie tego obowiązku to koniec pierwszego tygodnia roku akademickiego.

4.3. Spis punktów, które można uzyskać z dekretu:

 • wywiązanie się z obowiązku: 5 p.
 • brak wywiązania się z obowiązku: -5 p.

Dekret §3 "Rada Pedagogiczna"
Dodał inkwizytor Merkury Magana

3.1. Profesor jest zobowiązany do stawienia się na każdej Radzie Pedagogicznej zapowiedzianej przez Dyrekcję.

3.2. Spis punktów, które można uzyskać z dekretu:

 • wywiązanie się z obowiązku: 5 p.,
 • brak wywiązania się z obowiązku przed wcześniejszym usprawiedliwieniem: 0 p.
 • brak wywiązania się z obowiązku: -5 p.

Dekret §2 "Dziennik"
Dodał inkwizytor Merkury Magana

2.1. Profesor jest zobowiązany do uzupełniania wszystkich dzienników wraz z podpunktami z planu nauczania jakie zrealizował podczas zajęć.

2.2. Czas na dodanie dzienników to dwa dni od przeprowadzonej lekcji.

2.3. Spis punktów, które można uzyskać z dekretu:

 • wywiązanie się z obowiązku: 5 p.
 • brak wywiązania się z obowiązku: -5 p.

Dekret §1 "Wizytacja"
Dodał inkwizytor Merkury Magana

1.1. Profesor w ciągu trwania danego roku akademickiego będzie wizytowany i oceniany przez Inkwizytora. Ocena ta będzie zależna od ilości uzyskanych punktów. 

1.2. Aby zaliczyć wizytację Profesor musi osiągnąć minimum 70% oceny przyznanej przez Inkwizytora.

1.3. W przypadku niezaliczenia wizytacji odbędzie się jej druga wersja - poprawkowa, którą wizytujący będzie surowiej oceniać.

1.4. Spis punktów, które można uzyskać z dekretu:

 • Atrakcyjność zajęć: 0-1 p.
 • Ocena Inkwizytora: 0-1 p.
 • Ocena Uczniów na podstawie średniej: 0-1 p.
 • Panowanie nad Uczniami: 0-1 p.
 • Przestrzeganie wszelkiej dokumentacji: 0-1 p.
 • Przygotowanie Profesora do zajęć: 0-1 p.
 • Punktualność: 0-1 p.
 • Sposób przekazania wiedzy: 0-1 p.
 • Sprawiedliwe traktowanie: 0-1 p.
 • Zrealizowanie tematu zgodnie z planem nauczania: 0-1 p.< Powrót

Moduł Inkwizycji by Shado Ackerly