0 pkt
0 pkt
0 pkt
0 pkt

Dziedziniec szkoły
Panel Nauczyciela
Statut szkoły
SAMOUCZEK
Standardy pisania newsów
Regulamin czatu
System oceniania
Oferta edukacyjna
System punktowania uczniów
System punktowania nauczycieli
Programy nauczania
Ranking Nauczycieli
Obrazki do newsów
Dzienniki lekcyjne
Dzienniki ocen
Zapisy na Ucznia
Zapisy na Profesora
Zapisy na Pracownika

Uczniowie
Zgłoszeni: 34
Przyjęci: 83
W sumie: 117

Profesorzy
Zgłoszeni: 11
Przyjęci: 6
W sumie: 17

Pracownicy
Zgłoszeni: 1
Przyjęci: 0
W sumie: 1

Lista Gryfonów
Lista Puchonów
Lista Krukonów
Lista Ślizgonów
Lista profesorów

Wolne posady:

Wielka Sala
Szkolna Aula
Pokój Nauczycielski
Pokój Prefektów
Szkolna Arena
Wieża Astronomiczna
Szkolne Błonia
Szkolne Boisko
Szkolna Biblioteka
Cieplarnia
Katakumby
Szkolne Lochy
Wieża Północna
Sala nr 1
Sala nr 2
Sala nr 3
Dormitorium Gryffindoru
Dormitorium Hufflepuffu
Dormitorium Ravenclawu
Dormitorium Slytherinu
Pokój główny ChatSM

Akta nauczycieli
Kronika
Dyrektorzy
Nauczyciele
Opiekunowie
Nagrody dyrekcji
Absolwenci
Baza certyfikatów
Prefekci Naczelni
Mur Zasłużonych
Zasady loterii
Wyślij Kupon
Karty Kolekcjonerskie
System punktowania nauczycieli.
SYSTEM PUNKTOWANIA NAUCZYCIELI

PUNKTY DODATNIE

1. Czynny udział w uroczystościach szkolnych: od 1 do 3 plusów
2. Pomoc przy przebudowie strony z zaplecza graficznego: od 1 do 10 plusów
3. Pomoc dyrekcji: od 1 do 5 plusów
4. Finansowe wsparcie szkoły: od 1 do 3 plusów
5. Organizacja zabawy: od 1 do 3 plusów
6. Pomoc w reklamowaniu: od 1 do 4 plusów
7. Udział i reprezentowanie szkoły w wydarzeniach międzyszkolnych: od 1 do 3 plusów
8. Poprawna opieka nad domem: od 1 do 4 plusów
9. Pełnienie roli egzaminatora podczas sesji egzaminacyjnej: 1 plus - za każdą komisję
10. Przeprowadzenie zastępstwa: 1 plus - za każde zastępstwo
11. Organizacja konkursu: 1 plus
12. Organizacja olimpiady:
  • 2 plusy - za etap szkolnej olimpiady
  • 4 plusy - za etap międzyszkolnej olimpiady
13. Redagowanie Hedwigi: 1 plus - za każdy artykuł
14. Pełnienie funkcji redaktora naczelnego/zastępcy redaktora naczelnego Hedwigi: 2 plusy - za każdy numer
15. Prowadzenie koła przedmiotowego: 2 plusy - za każdy tydzień
16. Udział w zajęciach koła przedmiotowego: 1 plus - za każde zajęcia

PUNKTY UJEMNE

1. Zwłoka z uzupełnieniem dziennika lekcyjnego: 1 minus - za każdy dzień zwłoki.
2. Zwłoka z nadesłaniem programu nauczania: 1 minus - za każdy dzień zwłoki.
3. Zwłoka z nadesłaniem arkuszy egzaminacyjnych: 1 minus - za każdy dzień zwłoki.
4. Zwłoka z wystawieniem ocen proponowanych/końcowych: 1 minus - za każdy dzień zwłoki
5. Nieusprawiedliwiona nieobecność na obowiązkowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej: 2 minusy
6. Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach: 2 minusy.
7. Nienależyte wywiązywanie się z obowiązków opiekuna: od 1 do 4 minusów
8. Nadużywanie funkcji operatora: 1 minus
9. Inne działania podjęte bez zgody Dyrekcji: od 1 do 4 minusów.

W przypadku uzyskania przez Nauczyciela wyniku -30 punktów w ogólnym Rankingu Nauczycieli, wykładowca zostaje wydalony dyscyplinarnie ze szkoły.

Uchwalone dnia 24 lutego 2016 r.
Ostatniej aktualizacji dokonano dnia 02 lipca 2017 r.
Aktualizacji dokonali prof. Alexander Collotye i prof. Elisabeth Momente.

Dyrekcja AMG
dyrektor Charlie Lupinus
dyrektor Elisabeth Momente

© 2016-2017 Dyrekcja AMG. Wszelkie prawa zastrzeżone.

powered by jPORTAL 2 & UserPatch