0 pkt
0 pkt
0 pkt
0 pkt

Dziedziniec szkoły
Panel Nauczyciela
Statut szkoły
SAMOUCZEK
Standardy pisania newsów
Regulamin czatu
System oceniania
Oferta edukacyjna
System punktowania uczniów
System punktowania nauczycieli
Programy nauczania
Ranking Nauczycieli
Obrazki do newsów
Dzienniki lekcyjne
Dzienniki ocen
Zapisy na Ucznia
Zapisy na Profesora
Zapisy na Pracownika

Uczniowie
Zgłoszeni: 34
Przyjęci: 83
W sumie: 117

Profesorzy
Zgłoszeni: 11
Przyjęci: 6
W sumie: 17

Pracownicy
Zgłoszeni: 1
Przyjęci: 0
W sumie: 1

Lista Gryfonów
Lista Puchonów
Lista Krukonów
Lista Ślizgonów
Lista profesorów

Wolne posady:

Wielka Sala
Szkolna Aula
Pokój Nauczycielski
Pokój Prefektów
Szkolna Arena
Wieża Astronomiczna
Szkolne Błonia
Szkolne Boisko
Szkolna Biblioteka
Cieplarnia
Katakumby
Szkolne Lochy
Wieża Północna
Sala nr 1
Sala nr 2
Sala nr 3
Dormitorium Gryffindoru
Dormitorium Hufflepuffu
Dormitorium Ravenclawu
Dormitorium Slytherinu
Pokój główny ChatSM

Akta nauczycieli
Kronika
Dyrektorzy
Nauczyciele
Opiekunowie
Nagrody dyrekcji
Absolwenci
Baza certyfikatów
Prefekci Naczelni
Mur Zasłużonych
Zasady loterii
Wyślij Kupon
Karty Kolekcjonerskie
Wewnątrzszkolny System Oceniania.
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

1. KLASYFIKACJA
1.1. Uczeń, aby ukończyć pierwszy rok nauki, może mieć na świadectwie maksymalnie dwie oceny Troll.
1.2. Uczeń, aby zostać absolwentem, nie może na drugim roku nauki uzyskać ani jednej oceny Troll.
1.3. Uczeń roku pierwszego może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego z jednego przedmiotu na koniec roku.
1.4. Aby uzyskać klasyfikację z danego przedmiotu wymagane jest 31% frekwencji na zajęciach i co najmniej trzy oceny cząstkowe z przedmiotu.
1.5. Klasyfikacja nie jest równa z uzyskaniem pozytywnej oceny końcoworocznej, a jedynie z możliwością uzyskania dowolnego stopnia określonego w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

2. SKALA OCEN
 • Wybitny - wartość 6, skrót W
 • Powyżej Oczekiwań - wartość 5, skrót P
 • Zadowalający - wartość 4, skrót Z
 • Nędzny - wartość 3, skrót N
 • Okropny - wartość 2, skrót O
 • Troll - wartość 1, skrót T
Za oceny pozytywne (zaliczające) uważa się oceny od Okropnego od Wybitnego.

3. PROGI PROCENTOWE
 • Wybitny: 100%
 • Powyżej Oczekiwań: 99%-91%
 • Zadowalający: 90%-75%
 • Nędzny: 74%-55%
 • Okropny: 54%-40%
 • Troll: 39%-0%
4. FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY
4.1. Egzamin - najważniejszy sprawdzian w roku, jego materiał obejmuje program nauczania danej klasy. Na podstawie jego i ocen zebranych podczas całego roku nauczyciel może wystawić ocenę proponowaną/końcoworoczną.
4.2. Sprawdzian - obejmuje szerszy zakres materiału niż kartkówka/odpowiedź ustna, np. cały dział. Powinien zostać zapowiedziany w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
4.3. Kartkówka - krótka forma sprawdzania wiedzy, obejmująca zakres materiału maksymalnie 3 lekcji. 
4.4. Odpowiedź ustna - krótka forma sprawdzania wiedzy, obejmująca zakres materiału maksymalnie 3 lekcji. Uczeń odpowiada na zadawane przez nauczyciela na czacie pytania.
4.5. Praktyki - wykonywane podczas zajęć lekcyjnych lub po nich, z zachowaniem klimatycznej formy, pisane głównie na czacie, rzadziej przez sowę.
4.6. Karty pracy/prace na lekcjach/ćwiczenia - są to prace, które uczeń musi wykonać podczas trwania godziny lekcyjnej, wyniki pracy prezentuje przy klasie/poprzez wysłanie na pocztę nauczyciela.
4.7. Zadanie domowe - zadanie zadawane przez nauczyciela na zajęciach, obowiązkowe dla uczniów. Musi być ono zapowiedziane w dzienniku co najmniej tydzień przed terminem nadsyłania prac do nauczyciela.
4.8. Zadanie dodatkowe - zadanie zadawane przez nauczyciela na zajęciach, nieobowiązkowe dla uczniów. Musi być ono zapowiedziane w dzienniku co najmniej tydzień przed terminem nadsyłania prac do nauczyciela.

System Oceniania uchwalony dnia 23 lutego 2016 r. 
Ostatniej aktualizacji dokonano 02 lipca 2017r. 

Dyrekcja AMG
dyrektor Alexander Collotye
dyrektor Elisabeth Momente

© 2016-2017 Dyrekcja AMG. Wszelkie prawa zastrzeżone.

powered by jPORTAL 2 & UserPatch