0 pkt
0 pkt
0 pkt
0 pkt

Dziedziniec szkoły
Panel Nauczyciela
Statut szkoły
SAMOUCZEK
Standardy pisania newsów
Regulamin czatu
System oceniania
Oferta edukacyjna
System punktowania uczniów
System punktowania nauczycieli
Programy nauczania
Ranking Nauczycieli
Obrazki do newsów
Dzienniki lekcyjne
Dzienniki ocen
Zapisy na Ucznia
Zapisy na Profesora
Zapisy na Pracownika

Uczniowie
Zgłoszeni: 34
Przyjęci: 83
W sumie: 117

Profesorzy
Zgłoszeni: 11
Przyjęci: 6
W sumie: 17

Pracownicy
Zgłoszeni: 1
Przyjęci: 0
W sumie: 1

Lista Gryfonów
Lista Puchonów
Lista Krukonów
Lista Ślizgonów
Lista profesorów

Wolne posady:

Wielka Sala
Szkolna Aula
Pokój Nauczycielski
Pokój Prefektów
Szkolna Arena
Wieża Astronomiczna
Szkolne Błonia
Szkolne Boisko
Szkolna Biblioteka
Cieplarnia
Katakumby
Szkolne Lochy
Wieża Północna
Sala nr 1
Sala nr 2
Sala nr 3
Dormitorium Gryffindoru
Dormitorium Hufflepuffu
Dormitorium Ravenclawu
Dormitorium Slytherinu
Pokój główny ChatSM

Akta nauczycieli
Kronika
Dyrektorzy
Nauczyciele
Opiekunowie
Nagrody dyrekcji
Absolwenci
Baza certyfikatów
Prefekci Naczelni
Mur Zasłużonych
Zasady loterii
Wyślij Kupon
Karty Kolekcjonerskie
Statut.
STATUT AKADEMII MAGII GRYMUAR

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Akademia Magii Grymuar (dalej: Akademia, w skrócie AMG) to wirtualna szkoła magiczna, powstała z inicjatywy fanów serii książek opowiadającej o przygodach Harry'ego Pottera.
2. Celem Akademii jest wyedukowanie uczniów w zakresie nauk magicznych.
3. Pobieranie nauk w Akademii jest bezpłatne, nikt nie pobiera wynagrodzenia w formie pieniężnej za nauczanie, prowadzenie jakichkolwiek zajęć i opiekę nad stroną internetową Akademii (amg.xaa.pl).
4. Każdy może zapisać się do Akademii, dołączenie do jej społeczności jest dobrowolne.
5. Każdy ma prawo do opuszczenia Akademii bez podawania określonej przyczyny.
6. Szkołą zarządza Dyrekcja, która ma obowiązek sprawować pieczę nad stroną internetową Akademii. Aktualnie w skład Dyrekcji wchodzą Charlie Lupinus i Elisabeth Momente.

II. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI.
1. Nauczyciel ma obowiązek prowadzić zajęcia ze swojego przedmiotu w zakresie godzin lekcyjnych ustanowionych podczas zatwierdzania programu nauczania.
2. Nauczyciel ma obowiązek stawiać się na obowiązkowych zebraniach Rady Pedagogicznej. Jeśli z przyczyn losowych nie ma takiej możliwości, winien to jak najszybciej zgłosić Dyrekcji poprzez sowę lub kominek.
3. Nauczyciel ma obowiązek dbać o uzupełnianie informacji na temat swojego nauczania. Dzienniki lekcyjne muszą zostać uzupełnione w ciągu 3 dni od dnia prowadzenia zajęć, punktacja z zajęć i oceny powinny być dodawane tak szybko, jak to możliwe.
4. Nauczyciel podczas pełnienia swoich obowiązków wynikających z przypisanej mu posady ma obowiązek przestrzegać ogólnie przyjętych norm społecznych, przestrzegać regulaminów Akademii oraz etykiety czatu.
5. Nauczyciel powinien być zaangażowany w życie szkoły. Obowiązuje go obecność na uroczystym rozpoczęciu i zakończeniu roku szkolnego, a także na wszelakich imprezach/uroczystościach szkolnych organizowanych przez Dyrekcję. Jeśli Nauczyciel z przyczyn losowych nie będzie mógł pojawić się na uroczystości, winien jak najszybciej poinformować o tym Dyrekcję.
6. Nauczyciel ma obowiązek zadbania o to, by uczniowie, których naucza, mieli okazję do zdobycia trzech ocen przez cały rok szkolny. Ponadto nauczyciel zobowiązany jest do pomocy uczniom, gdy ci mają problem z wykładanym materiałem oraz umożliwienia nadrobienia zaległych prac.
7. Nauczyciel ma obowiązek przestrzegania Szkolnego Systemu Oceniania i Punktowania oraz Statutu Szkoły.
8.8. Nauczyciel podlega bezpośredniemu zwierzchnictwu Dyrekcji. Nauczyciel ma obowiązek wykonywać jej polecenia, a także dostosowywać się do jej decyzji. Jego praca oceniana jest przez Dyrekcję. Ocena ta wyrażona jest przez punkty w Rankingu Nauczycieli.
9. Nauczyciel ma obowiązek stania na straży szkolnych zasad, przez co należy rozumieć informowanie Dyrekcji o złamanych zasadach, a także wymierzanie odpowiednich kar.

III. PRZYWILEJE NAUCZYCIELA.
1. Nauczyciel może nauczać maksymalnie dwóch przedmiotów. Ma prawo również do prowadzenia koła przedmiotowego (za zgodą Dyrekcji) oraz kursów wakacyjnych.
2. Nauczyciel ma prawo usprawiedliwić swoją nieobecność na zajęciach, zebraniu Rady Pedagogicznej lub uroczystości szkolnej.
3. Nauczyciel ma prawo do zwiększenia liczby godzin lekcyjnych lub zawieszenia zajęć na czas określony. W obydwóch przypadkach ma jednak obowiązek powiadomić o tym Dyrekcję.
4. Nauczyciel ma prawo ukarać Ucznia za nieprzestrzeganie zasad panujących w szkole punktami ujemnymi, kickiem, banem lub szlabanem. W przypadku przyznania szlabanu ma obowiązek poinformować o tym Dyrekcję.
5. Nauczyciel ma prawo ubiegać się o bycie opiekunem domu podczas zebrania Rady Pedagogicznej dotyczącej organizacji kolejnego roku szkolnego.
6. Nauczyciel ma prawo organizować konkursy przedmiotowe, olimpiady przedmiotowe szkolne i międzyszkolne oraz różne uroczystości szkolne.
7. Nauczyciel ma prawo zostać redaktorem gazetki szkolnej.

IV. PRZYWILEJE UCZNIÓW.
1. Uczeń ma prawo do wybrania dowolnych przedmiotów rozszerzonych w klasie II.
2. Uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia dodatkowe, brać udział w konkursach organizowanych w szkole, brać udział w olimpiadach przedmiotowych szkolnych i międzyszkolnych, być aktywnym uczestnikiem Szkolnej Ligi Quidditcha, Klubu Pojedynków itp.
3. Uczeń ma prawo nie pojawić się na zajęciach lekcyjnych jednorazowo lub regularnie, usprawiedliwiając się uprzednio u nauczyciela prowadzącego/Dyrekcji.
4. Uczeń ma prawo zostać kapitanem drużyny Quidditcha, Prefektem Domu bądź Prefektem Naczelnym.
5. Uczeń ma prawo wypisać się ze szkoły bez uprzedniego podawania przyczyny.
6. Uczeń ma prawo do zmiany personaliów po uprzednim porozumieniu z Dyrekcją.
7. Uczeń ma prawo poprosić o pomoc Dyrekcję, Nauczycieli, Prefektów Naczelnych i Prefektów swojego domu.

V. OBOWIĄZKI UCZNIÓW.
1. Uczeń ma obowiązek uczęszczać na zajęcia lekcyjne z bloku kanonicznego i wybrane przez siebie przedmioty z bloku fakultatywnego (patrz: Oferta Edukacyjna).
2. Uczeń ma obowiązek przestrzegać wszystkich szkolnych regulaminów.
3. Uczeń ma obowiązek przestrzegać etykiety czatu w salach szkolnych i poza nimi.
4. Uczeń ma obowiązek godnie reprezentować szkołę oraz swój dom.

VI. DYREKCJA.
1. W skład Dyrekcji wchodzą: Dyrektorzy Główni i/lub Dyrektorzy Pomocniczy.
2. W skład Dyrekcji może wchodzić maksymalnie 2 Dyrektorów Głównych.
3. Dyrekcja ma obowiązek regularnie uzupełniać dane na stronie szkoły.
4. Dyrekcja ma prawo do zwołania zebrania Rady Pedagogicznej.
5. Dyrekcja ma prawo do wyrzucenia Nauczyciela, odpowiednio argumentując swoją decyzję.
6. 6. Dyrekcja ustala rozkład zajęć tygodniowych dla obydwóch klas we współpracy z nauczycielami.
7. Dyrekcja odpowiada za całościową organizację Roku Szkolnego.
8. Dyrekcja ma główną pieczę nad Szkolną Ligą Pojedynków, Szkolną Ligą Quidditcha oraz gazetką szkolną.
9. Dyrekcja ma obowiązek dbać o porządek w szkole.

VII. OPIEKUN DOMU.
1. Opiekun Domu zostaje wybrany na zebraniu Rady Pedagogicznej poprzedzającej rozpoczęcie roku szkolnego.
2. Opiekun ma obowiązek pomagania Uczniom swojego domu.
3. Opiekun ma prawo ogłaszać nieobowiązkowe zebranie swojego domu.
4. Opiekun ma obowiązek ogłosić dwa obowiązkowe zebrania swojego domu.
4.1. Tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego, na którym wybierze Prefekta Domu i Kapitana Drużyny Quidditcha.
4.2. Dwa tygodnie przed zakończeniem roku, na którym wyjaśni uczniom podstawowe zasady dotyczące przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej i podsumuje pracę całego domu podczas roku szkolnego.

VIII. PREFEKT NACZELNY.
1. Prefekta Naczelnego wybiera Dyrekcja spośród kandydatów nadesłanych od opiekunów domów.
2. Prefekt Naczelny ma prawo uzyskać status operatora w wielkiej sali (AMG).
3. Prefekt Naczelny ma obowiązek pomóc członkom społeczności szkoły, gdy zostanie o to poproszony.
4. Prefekt Naczelny musi swoją postawą godnie reprezentować wszystkich uczniów Akademii.
5. Prefekt Naczelny ma prawo brać udział w zebraniach Rady Pedagogicznej, na które zostanie zaproszony.
6. Prefekt Naczelny ma prawo organizować konkursy i zabawy po wcześniejszej konsultacji z Dyrekcją.
7. Prefekt Naczelny ma prawo upomnieć Ucznia, odjąć mu punkty lub przyznać szlaban. Powinien to jednak skonsultować z Dyrekcją, odpowiednio argumentując swoją decyzję.

IX. PREFEKT DOMU.
1.Prefekt Domu wybierany jest przez opiekuna domu, lecz ostateczna decyzja należy do Dyrekcji.
2. Prefekt Domu ma prawo uzyskać status operatora w dormitorium swojego domu.
3. Prefekt Domu ma obowiązek pomagać uczniom swojego domu.
4. Prefekt Domu ma prawo organizować konkursy i zabawy po wcześniejszej konsultacji z Dyrekcją.
5. Prefekt Domu ma obowiązek pomóc członkom społeczności szkoły, gdy zostanie o to poproszony.
6. Prefekt Domu ma prawo pojawić się na zebraniu Rady Pedagogicznej w zastępstwie za opiekuna domu po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z Dyrekcją.

X. KAPITAN DRUŻYNY QUIDDITCHA
1. Kapitan Drużyny ma obowiązek po mianowaniu przeprowadzić nabory do drużyny, o których poinformuje uczniów w newsie umieszczonym na stronie szkoły.
2. Kapitan Drużyny ma obowiązek po zebraniu składu przekazać listę członków drużyny do Opiekuna Szkolnej Ligi Quidditcha.
3. Kapitan Drużyny zostaje mianowany przez opiekuna domu.
4. Kapitan Drużyny ma obowiązek organizowania przynajmniej raz w tygodniu Treningów dla swojej Drużyny.
5. Kapitan Drużyny ma obowiązek wyjaśnienia zasad gry w Quidditcha uczniom, którzy po raz pierwszy mają styczność z ową grą.
6. Kapitan Drużyny ma obowiązek przeprowadzać ćwiczenia praktyczne z Quidditcha dla każdego ucznia swojego domu - nawet, jeśli uczeń ten nie jest członkiem Drużyny.
7. Kapitan Drużyny ma prawo otrzymać status operatora w dormitorium.
8. Kapitan Drużyny ma prawo otrzymać status operatora na szkolnej arenie.

XI. PRACOWNICY
1. Pracownicy powoływani są przez Dyrekcję, gdy ta uzna, że są potrzebni szkole. Pracownikiem może zostać także nauczyciel.
2. Pracownicy mają prawo do posiadania statusu operatora w wielkiej sali (AMG).
3. Pracownicy mają obowiązek pomagać Dyrekcji i nauczycielom oraz uczniom, gdy sytuacja tego wymaga.
4. Pracownicy mają prawo organizować zabawy w trakcie szkolnych uroczystości.
5. Pracownicy mają prawo brać udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.
6. Pracownicy mogą starać się o zostanie opiekunem domu.

Obecna wersja Statutu Szkoły została opracowana dnia 21 lutego 2016r.
Ostatniej aktualizacji dokonano 02 lipca 2017r.
Aktualizacji dokonali prof. Alexander Collotye i prof. Elisabeth Momente.

Dyrekcja AMG
dyrektor C harlie Lupinus
dyrektor Elisabeth Momente© 2016-2017 Dyrekcja AMG. Wszelkie prawa zastrzeżone.

powered by jPORTAL 2 & UserPatch