Plan Nauczania Wróżbiarstwo

Klasa I

 1. Wstęp do świata dywinacji.
 2. Historia wróżbiarstwa.
 3. Kodeks Moralny Wróżbity.
 4. Symbolizm.
 5. Tasseomancja.
 6. Ornitomancja.
 7. Zagadki filiżanki.
 8. Czarne lustro.
 9. Wahadełko wróżbity.
 10. Sprawdzian.

Klasa II- podstawa

 1. Słynni wróżbici.
 2. Bibliomancja.
 3. Kryształowa kula.
 4. Krystalomancja.
 5. Horoskop.
 6. Zapoznanie z onejromancją.
 7. Onejromancja w praktyce.
 8. Azjatyckie wróżbiarstwo.
 9. Piromancja.
 10. Egzamin.

Klasa II- rozszerzenie

 1. Wróżbita pod lupą.
 2. Zapoznanie z Tarotem.
 3. Interpretacja rozkładu trzech kart.
 4. Chiromancja, zapoznanie.
 5. Chiromancja w praktyce.
 6. Księga Przemian.
 7. Hydromancja.
 8. Lichnomancja.
 9. Ciągnięcie i rzucanie losów.
 10. Egzamin. 

Program nauczania przygotował

Mati Levine