Zasady loterii

Aby wziąć udział w Skorupkowej Loterii należy należeć do społeczności AMG. W specjalnym formularzu należy wpisać swoje dane personalne, zaznaczyć funkcję pełnioną w szkole oraz wybrać dwie spośród pięciu skorupek. 
Losowania odbywać się będą zawsze w soboty o godzinie 19:00 w Wielkiej Sali (/join AMG) za pomocą szkolnego bota - Żółwika. Na początku losowane będą dwie nagrody dla uczniów oraz dwie nagrody dla nauczycieli. Kolejnym krokiem będzie wylosowanie dwóch wygranych skorupek.
 
Osoba, która wybrała dwie wygrane skorupki zgarnia dwie nagrody. Może się jednak zdarzyć tak, że dana osoba w swoim kuponie zaznaczyła skorupki, spośród których tylko jedna jest tą wygraną - w tym przypadku, zależnie od tego, która skorupka jest wygrana uczeń lub pracownik Akademii wygrywa właśnie tę nagrodę. (Dla przykładu: Uczeń wybrał skorupki nr 1 (pierwsza) i 3 (druga). Wygrane skorupki to 4 (pierwsza) i 3 (druga). Uczeń zatem wygrywa drugą nagrodę.)