Lata szkolne

I ROK SZKOLNY

 

czerwiec-wrzesień 2015

Po raz pierwszy w historii Akademia Magii Grymuar przeżywa proces reaktywacji. W początkowym składzie dyrekcji znajdowali się profesor Alan Hemmings, profesor Violett Moonstone oraz profesor Federico Castillo, jednakże ostatni z wymienionych przed rozpoczęciem roku opuścił mury szkoły. I rok szkolny oficjalnie rozpoczęto 14 czerwca 2015. 5 lipca 2015 roku odbył się pierwszy w historii szkoły Dzień Zabaw, na którym poznaliśmy prefektów domów oraz prefektów naczelnych. Prefektami naczelnymi zostały Monika Wójcicka i Camilla Caramelle. W trakcie roku pożegnaliśmy profesora Xaviera Cahilla, nauczyciela Astronomii oraz profesor Lules Quidet, wykładowczynię Wróżbiarstwa, w późniejszym okresie zastąpioną przez profesor Saszę Baxter-Stoner. Przeprowadzone zostały cztery olimpiady szkolne: z Eliksirów, Wampirologii, Czarnej Magii i Numerologii. Rok szkolny musiał zostać zakończony w przyspieszonym tempie. Z rąk Dyrekcji dyplom promocyjny do klasy drugiej otrzymała tylko Monika Wójcicka. Naszą szkołę ponadto opuściła dwójka absolwentów: James Thomas oraz Anthony Svarovsky. Nagrodę Dyrekcji otrzymali: profesor Alexander Blackowlprofesor Stacy Boursier oraz profesor Elizabeth Saphore. Żeby jednak nie było tak wesoło, mury Akademii Magii Grymuar z końcem roku szkolnego opuściło wielu wspaniałych profesorów: profesor Elizabeth Saphore (Historia Magii), profesor Alaska White (Zaklęcia, Zielarstwo) oraz profesor Maria Castellan (Starożytne Runy). Ponadto, posadę nauczyciela Wiedzy o Harrym Potterze opuściła profesor Violett Moonstone, z posadą nauczyciela Historii Magii pożegnał się również profesor Alan Hemmings, a posadę wykładowcy Obrony przed Czarną Magią oraz Transmutacji opuścił profesor Marcin Moranis. Ponadto, profesor Alexander Blackowl został pozbawiony posady nauczyciela Wampirologii z powodu usunięcia tego przedmiotu z oferty edukacyjnej. Również profesor Sasza Baxter-Stoner opuściła posadę nauczyciela Wróżbiarstwa. Zatrudnienie w naszej szkole uzyskali nowi absolwenci: profesor Anthony Svarovsky rozpoczął pracę nauczyciela Obrony przed Czarną Magią, a profesor James Thomas zaczął wykładać Historii Magii. Ponadto, nastąpiła rotacja przedmiotów: profesor Marcin Moranis objął posadę nauczyciela Starożytnych Run, profesor Sasza Baxter-Stoner rozpoczęła nauczanie Wiedzy o Harrym Potterze, a profesor Alan Moonstone zaczął wykładać Transmutację. Na okres II roku szkolnego na posadę wykładowcy Wróżbiarstwa powróciła profesor Lules Quidet, a Zielarstwa zaczął nauczać profesor Alexander BlackowlProfesor Katherine Preston oprócz posady nauczyciela Latania, zgodziła się również objąć posadę nauczyciela Zaklęć i Uroków.

Opracował prof. A. Hemmings.

II ROK SZKOLNY

listopad-styczeń 2016

Ten rok szkolny nie należał do najlepszych w historii AMG. Na rozpoczęciu, które odbyło się w listopadzie 2015 roku, zostali ogłoszeni opiekunowie domów: Gryffindorem zajął się profesor Karol Moranis, Hufflepuff przypadł w tym roku pod opiekę profesorowi Anthony'emu Svarovsky'emu, Ravenclawem ponownie zajął się profesor Alexander Blackowl, natomiast opiekę nad Slytherinem objął profesor James Thomas. Posady prefektów naczelnych w tym roku szkolnym przypadły Monic Ston-Hendrix oraz Marco Hendrixowi. Rok szkolny ponownie musiał zostać zakończony w trybie przyspieszonym. Promocję do klasy drugiej otrzymali: Marco Hendrix, Monic Ston-Hendrix oraz Anastazja Black. Absolwentkami zostały Patrycja Whiteowl, Rosemarie Rain, Lonelli Weden oraz Paula Whiteowl. Po oficjalnym zakończeniu roku Nagrodę Dyrekcji otrzymali profesor Katherine Preston oraz profesor Marcin Moranis. W trakcie roku byliśmy zmuszeni pożegnać profesora Ethana Harveya, nauczyciela Astronomii oraz profesora Adama Beina, nauczyciela Mugoloznawstwa. Po skończeniu roku mury szkoły opuścili również profesor Alexander Blackowl, profesor Lules Quidet (ponownie), profesor Stacy Boursier, profesor James Thomas, profesor Corinne O'Hailers oraz profesor Anthony Svarovsky. Profesor Alan Hemmings opuścił również posadę nauczyciela Transmutacji. Po tym roku szkolnym Akademia Magii Grymuar zawiesiła funkcjonowanie na okres czterech siedmiu miesięcy.

Opracował prof. A. Hemmings.

III ROK SZKOLNY

sierpień-październik 2017

Trzeci rok szkolny jeszcze przed rozpoczęciem roku był ciągiem dziwnych zdarzeń. Profesor Alan Moonstone (niegdyś Hemmings) zrzekł się funkcji dyrektora w placówce i powołał na dyrektora Felixa McRodney, który na drugiego dyrektora powołał Elisabeth Momente. Dyrektor Momente wkrótce wypowiedziała umowę współpracy między nią a Felixem i na dyrektora mianowała byłego profesora Akademii - Alexandra Collotye (niegdyś Blackowl, Moranis), który tego roku zajął się nauczaniem młodych adeptów Czarnej Magii. Zbieranie kadry pedagogicznej nie było proste. Przez samą astronomię przed rozpoczęciem roku przewinęło się czworo profesorów; podobnie było z innymi przedmiotami, aż w końcu w sierpniu 2017 doszło do oficjalnego rozpoczęcia roku, gdy dyrektor Momente miała kompletną kadrę pedagogiczną i 30 uczniów w każdym z domów. 

Opiekunami domów podczas rozpoczęcia zostali Karol Cliverboth, później Rebelia Macland, Twisted Fate, Charlie Lupinus oraz James Moranis. Po pierwszym tygodniu szkoły Alexander Collotye został zwolniony z posady dyrektora akademii i dyrektor Momente powołała na jego miejsce Charlie Lupinus. Niedługo później prof. Collotye zrezygnował z nauczania Czarnej Magii a jego miejsce zajął prof. Moonstone. Wkrótce na Otrzęsinach zostali wybrani prefekci domów oraz prefekci naczelni: Ginny Luna, później Patricia Potter, Clara Grox, Annabeth Wolfrose, Yuki Web, Patrycja Iwaszkow oraz Vivienne Levittoux. 

Podczas III roku szkolnego w mury szkoły wdrożono kilka nowych przedsięwzięć i zabaw, mimo to szkoła przeżywała wielki kryzys. Odbyło się wiele rozmów dotyczących skrócenia roku szkolnego, jednak dyrektor Lupinus stała twardo za swoją decyzją o poprowadzeniu roku do końca i tak też się stało - rok szkolny pierwszy raz w historii AMG zakończył się w planowanym przed początkiem roku terminie - 30 października 2017.

Promocję do klasy II otrzymali: Rosalia Rossard, Ginny Luna, Felix McRodney i Patrycja Iwaszkow, zaś tytuł absolwenta AMG uzyskali: Vivienne Levittoux oraz Ignatius Velvelvanel

Opracowała: prof. Lupinus.

 

IV ROK SZKOLNY

styczeń 2018 - kwiecień 2018

IV Rok Szkolny był rokiem rewolucji. Szkoła przeszła wiele zmian na różnych płaszczyznach; od kadry nauczycielskiej, przez dyrektorów i remont, na zmianie CMSa kończąc. Jedną z nowości, które dotknęły Akademię było pożegnanie się z czteroma domami: Gryffindorem, Hufflepuffem, Ravenclawem oraz Slytherinem. Na ich miejse powstały trzy inne: dom Gromoptaka, dom Kuguchara oraz dom Wilkora. Ponadto szkoła w końcu doczekała się zmiany w wyglądzie graficznym zaprojektowanym przez dyrektor Lupinus; dyrekcja zrezygnowała również z usług JPortala i przeszła na Ignis CMS. 
Jeszcze przed rozpoczęciem roku dyrektor Momente i dyrektor Lupinus powołały na trzeciego dyrektora Patrycję Iwaszkow, która objęła również funkcję nauczyciela mugoloznawstwa. Opiekunami nowych domów zostali: Matthew Anders Fox, Connor Lahey oraz Anley Wise
Podczas otrzęsin, które zostały nazwane Grymuarowym Festyńskiem zostali wybrali prefekci domów: Emily Handerson, Vilde Lightwood, Annie Collins, oraz prefekci naczelni: Annabeth Wolfrose i Mercedes Devoux

Do szkoły dzięki Ignisowi zostało wprowadzone wiele udogodnień, jak chociażby Bank Gringotta, dzięki czemu uczniowie jak i nauczyciele mogli w końcu zarabiać należyte galeony za wykonanie swojej pracy. Oprócz tego zostały wprowadzone panele profesorskie i uczniowskie, które pozwalają na lepszą organizację pracy ze strony nauczycieli, uczniowie zaś mogli w prostrzy sposób kontrolować swoje wyniki. 
Rok szkolny został na stałe skrócony do dziesięciu tygodni; rozpoczął się 21 stycznia 2018 i zakończył się 2 kwietnia 2018, po raz drugi w historii Akademii w planowanym pierwotnie terminie. Puchar Domów wygrał dom Wilkora

opracowała: prof. Lupinus.

 

V ROK SZKOLNY

kwiecień 2018 - lipiec 2018

V rok szkolny rozpoczął się dość spokojnie. Akademia wspólnie tworzyła miłą i przyjazną atmosferę w duchu nowo przyjętych zasad i norm bycia. Przyjęte rok wcześniej systemy edukacji sprawdziły się, a dzięki niecodziennej ofercie edukacyjnej jak także innowacyjnym podziale na domy, które nadal funkcjonowały, szkoła przeżywała kolejne owocne tygodnie szkolne. Skład Kadry Pedagogicznej, zaprezentowany na inauguracji nie różnił się w znacznym stopniu od tego z IV roku, gdyż do placówki przybyło tylko 4 profesorów, zaś 3 zmieniło specjalizację. Rok rozpoczął się więc mając w ofercie 17 przedmiotów. Pośród nich ponownie zagościła na rok Czarna Magią, a pojawiła się jednorazowo Alchemia. Uczniowie z klas 2 zapisać się mogli na jeden z 4 wydziałów: Wiedzy o Magii, Czarnej Magii, Poznawania Przyszłości czy  Alchemiczny. Skład opiekunów domów nie zmienił się z wyjątkiem domu Kuguchara, jednak wkrótce i dom Gromoptaka zmienił swego opiekuna. Anley Wise nadal piastowała funkcję opiekuna Wilkorów, Kugucharami zajął się Adam Conrad Korfis, który nauczał Obrony przed Czarną Magią, zaś Gromoptakami zajęła się nauczycielka zaklęć - Alexadra Snape

Na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego ogłoszono skład 4-osobowej dyrekcji na następujący rok. Jej grono, po rezygnacji prof. Iwaszkow zasilił prof. Ignatius Velvelvanel - nowozatrudniony wykładowca Czarnej Magii oraz awansowany z rangi nauczyciela Językoznawstwa prof. Matthew Anders Fox. Dyrekcja ta wprowadza przełomową zmianę jaką było stworzenie Złotych Tarcz Aktywności, dla domu który na dany tydzień zbierze największą ilość punktów. Pierwszą honorową tarczę zdobył dom Gromoptaka.
Prefektami domu na ten rok szkolny została: Lucy Snape, Carmen Bessette oraz Elodie Soler; zaś Prefektami Naczelnymi: Annie Collins wraz z Nohemi Maxwell.

Podczas trwającego 10 tygodni roku szkolnego, placówka mogła zaprezentować się na arenie międzyszkolnej biorąc udział m.in w Międzyszkolnej Olimpiadzie "Patronus"; Międzyszkolnym Konkursie na Esej “Merlinka (w której I miejsce zajęła uczennica AMG - Vilde Lightwood) czy także w V Międzyszkolnej Mafii. W ramach wprowadzenia uczniów w życie szkolne, dyrekcja we współpracy z profesorami zorganizowała pierwszą w tym roku klimatyczną Wycieczkę do Wioski Grymuar.
16 czerwca Akademia Magii Grymuar obchodziła III rocznicę powstania. Z tej okazji dyrekcja zorganizowała jej tygodniowe obchody przed uroczystą ceremonią poprzez zabawę “Zmieniacz Czasu Hermiony Granger”. Zabawa polegała na przypomnieniu i zapoznaniu się z historią szkoły, do której były codziennie inne zadania.

W dniu 19.06.2018. prof. Łucja Cullen została dyscyplinarnie zwolniona, co skutkowało usunięciem z planu lekcji obu klas, czego następstwem był brak oceny z tego przedmiotu na świadectwach. Po egzaminach końcoworocznych w dniach 02 - 06.07.2018, uroczyste Zakończenie tego Roku Szkolnego odbyło się dnia 8 lipca 2018, poprzedzone Galą Kryształowych ZółwikówRok ten przyniósł ze sobą pięcioro absolwentów, a byli nimi: Annie Collins, Annabeth Wolfrose, Ginny Lunita Comello, Nereida Wengs oraz Vilde Lightwood.

Promocję do klasy II otrzymał/a: Carmen Bessette, Debora Magnael, Elodie Soler, Raven Black, Thomas FosterPuchar domów zaś przypadł domowi Kuguchara.

Opracował: prof. Matthew Anders Fox

VI ROK SZKOLNY

wrzesień 2018 - listopad 2018