Absolwenci AMG

Po kliknięciu na nazwisko absolwenta ukaże się jego świadectwo ukończenia szkoły.

 

I ROK SZKOLNY:

 
 

Anthony Svarovsky

James Thomas

 

II ROK SZKOLNY:

 

Patrycja Whiteowl 

 

Paula Rodriguez 

 

Lonelli Weden

 

Rosemarie Hathaway

 

III ROK SZKOLNY:

 
 

Vivienne Levittoux 

 
 

Ignatius Velvelvanel