System punktowania uczniów

SYSTEM PUNKTOWANIA UCZNIÓW
 
PUNKTY DODATNIE
1. Obecność na lekcji: +3 punkty
2. Wykonanie listy obecności: +5 punktów
3. Pomoc nauczycielowi: do +30 punktów
4. Pomoc dyrekcji: do +35 punktów
5. Zadanie dodatkowe: +20 punktów
6. Aktywność podczas zabawa: do +150 punktów
7. Udział w konkursie/olimpiadzie: zależny od nauczyciela.
8. Udział w SLQ/KP: do +50 punktów
9. Reklamowanie szkoły: do +200 punktów
 
PUNKTY UJEMNE
1. Nielegalne pojedynki: do -100 punktów
2. Zignorowanie szlabanu: do -50 punktów
3. Używanie zaklęć niewybaczalnych: do -100 punktów
4. Złe zachowanie podczas lekcji: do -20 punktów
5. Złe zachowanie podczas uroczystości szkolnej: do -50 punktów.
6. Nienależyte wywiązywanie się z obowiązków kapitana/prefekta: do -20 punktów.
7. Wejście do dormitorium innego domu bez wyraźnego pozwolenia: do -15 punktów.
8. Inne formy łamania regulaminu: do -40 punktów.
 
Uchwalone dnia 24 lutego 2016 r.
Ostatniej aktualizacji dokonano dnia 02 lipca 2017 r.
Aktualizacji dokonali prof. Alexander Lovato i prof. Elisabeth Momente.

Dyrekcja AMG
dyrektor Charlie Lupinus
dyrektor Elisabeth Momente
dyrektor Patrycja Iwaszkow