System Punktowania

SYSTEM PUNKTOWANIA UCZNIÓW

 
PUNKTY DODATNIE
1. Obecność na lekcji: +3 punkty
2. Wykonanie listy obecności: +5 punktów
3. Pomoc nauczycielowi: do +30 punktów
4. Pomoc dyrekcji: przyznawane indywidualnie
5. Zadanie dodatkowe: +20 punktów
6. Aktywność podczas zabawa: do +150 punktów
7. Udział w szkolnej konkursie/olimpiadzie: zależne od organizatora
8. Reprezentowanie szkoły podczas międzyszkolnych wydarzeń/olimpiad:
 • uczestnictwo: +30 punktów
 • przejście do kolejnego etapu: +50 punktów
 • zajęcie trzeciego miejsca: +100 punktów
 • zajęcie drugiego miejsca: +150 punktów
 • zajęcie pierwszego miejsca: +200 punktów
9. Udział w kołach przedmiotowych do +50 punktów
10. Reklamowanie szkoły: system punktowania za reklamy [tutaj]
 
PUNKTY UJEMNE
1. Nielegalne pojedynki: do -100 punktów
2. Zignorowanie szlabanu: do -50 punktów
3. Używanie zaklęć niewybaczalnych: do -100 punktów
4. Złe zachowanie podczas lekcji: do -20 punktów
5. Złe zachowanie podczas uroczystości szkolnej: do -50 punktów.
6. Nienależyte wywiązywanie się z obowiązków kapitana/prefekta: do -20 punktów.
7. Wejście do dormitorium innego domu bez wyraźnego pozwolenia: do -15 punktów.
8. Inne formy łamania regulaminu: ustalane indywidualnie
 
 
 

SYSTEM PUNKTOWANIA NAUCZYCIELIPUNKTY DODATNIE

1. Czynny udział w uroczystościach szkolnych: od +1 do +5 punktów
2. Pomoc przy przebudowie strony z zaplecza graficznego: od +1 do +10 punktów
3. Pomoc dyrekcji: zależne od dyrekcji
4. Finansowe wsparcie szkoły: zależne od dyrekcji
5. Organizacja zabawy: od +1 do +5 punktów
6. Pomoc w reklamowaniu: system punktowania za reklamy [tutaj]
7. Udział i reprezentowanie szkoły w wydarzeniach międzyszkolnych:
 • uczestnictwo: +5 punktów
 • przejście do kolejnego etapu: +10 punktów
 • zajęcie trzeciego miejsca: +30 punktów
 • zajęcie drugiego miejsca: +40 punktów
 • zajęcie pierwszego miejsca: +50 punktów
8. Poprawna opieka nad domem: od +5 do +20 punktów
9. Pełnienie roli egzaminatora podczas sesji egzaminacyjnej: +3 punkty - za każdą komisję
10. Przeprowadzenie zastępstwa: +3 punkty - za każde zastępstwo
11. Organizacja konkursu: +5 punktów
12. Organizacja olimpiady:
 • +5 punktów - za etap szkolnej olimpiady
 • +10 punktów - za etap międzyszkolnej olimpiady
13. Redagowanie szkolnej gazetki: zależne od redaktora naczelnego
14. Pełnienie funkcji redaktora naczelnego/zastępcy redaktora naczelnego Hedwigi: +10 punktów - za każdy numer
15. Prowadzenie koła przedmiotowego: +10 punkty - za każdy tydzień
16. Udział w zajęciach koła przedmiotowego: +3 punkty - za każde zajęcia
17. Udział w konkursie: +3 punkty
 
PUNKTY UJEMNE
 
1. Zwłoka z uzupełnieniem dziennika lekcyjnego: -1 punkt - za każdy dzień zwłoki.
2. Zwłoka z nadesłaniem programu nauczania: -1 punkt - za każdy dzień zwłoki.
3. Zwłoka z nadesłaniem arkuszy egzaminacyjnych: -1 punkt - za każdy dzień zwłoki.
4. Zwłoka z wystawieniem ocen proponowanych/końcowych: -1 punkt - za każdy dzień zwłoki
5. Nieusprawiedliwiona nieobecność na obowiązkowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej: -2 punkty
6. Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach: -2 punkty
7. Nienależyte wywiązywanie się z obowiązków opiekuna: od -1 do -5 punktów
8. Nadużywanie funkcji operatora: -5 punktów
9. Inne działania podjęte bez zgody Dyrekcji: od -1 do -5 punktów.
 
W przypadku uzyskania przez Nauczyciela wyniku -30 punktów w ogólnym Rankingu Nauczycieli, wykładowca zostaje wydalony dyscyplinarnie ze szkoły.
 
Uchwalone dnia 24 lutego 2016 r.
Ostatniej aktualizacji dokonano dnia 19 lutego 2019 r.