System Punktowania

1. W Akademii Magii Grymuar można napotkać się na różnorodne formy sprawdzania wiedzy. Należy pamiętać, iż w zależności od formy sprawdzenia wiedzy Uczeń zdobywa punkty za poszczególne oceny zgodnie z poniższą tabelą.

TYP OCENY W. PO. Z. N. O. T.
Sprawdzian 50 p. 40 p. 30 p. 20 p. 10 p. -25 p.
Kartkówka 45 p. 36 p. 27 p. 18 p. 9 p. -22 p.
Opowiedź Ustna 40 p. 32 p. 24 p. 16 p. 8 p. -20 p.
Praktyka 35 p. 28 p. 21 p. 14 p. 7 p. -17 p.
Praca Na Zajęciach 30 p. 24 p. 18 p. 12 p. 6 p. -15 p.
Zadanie Dodatkowe 25 p. 20 p. 15 p. 10 p. 5 p. 0 p.
Zadanie Domowe 20 p. 16 p. 12 p. 8 p. 4 p. -10 p.
Aktywność 15 p. 12 p. 9 p. 6 p. 3 p. -7 p.
Zeszyt Przedmiotowy 10 p. 8 p. 6 p. 4 p. 2 p. -5 p.

2. Profesorowie są także oceniani. Noty te są przedstawione w postaci punktów w rankingu. Niżej znajduje się tabela z zasadami punktowania Profesorów.

DZIAŁANIE NOTA
Aktywne uczestnictwo na radzie pedagogicznej 3 p.
Organizacja minimum jednego konkursu 3 p.
Przeprowadzenie zastępstwa 3 p.
Przesłanie zadań do arkusza egaminacyjnego 3 p.
Sprządzenie planu nauczania do wglądu dla Dyrekcji 3 p.
Uzupełnienie dzienników lekcyjnych 3 p.
Wystawienie ocen końcowych 3 p.
Opieka nad Uczniem Stażystą 5 p.
Organizacja "Magii Grymuaru" 5 p.
Organizacja olimpiady 5 p.
Pełnienie funkcji Opiekuna Domu 5 p.
Pomoc Dyrekcji 5 p.
Pomoc w organizacji wydarzenia/uroczystości 5 p.
Uczestnictwo w komisji na Egzaminie Dojrzałości Magicznej 5 p.
Pomoc finansowa na rzecz Akademii 10 p.

3. Wszelka punktacja za konkursy została przedstawiona w poniższej tabeli z gratyfikacjami.

MASKYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW DLA UCZNIA MASKYMALNA ILOSĆ PUNKTÓW DLA PROFESORA
50 p. 5 p.

4. Gratyfikację za udział w olimpiadach otrzymują osoby, które wybrały Akademię Magii Grymuar jako placówkę, którą reprezentują. Nagroda za zdobyte miejsca jest taka sama w przypadku każdego typu olimpiady. Rozpiska nagród dla Ucznia i Profesora:

  • Uczeń:
MIEJSCE WYNAGRODZENIE
I miejsce 300 p.
II miejsce 200 p.
III miejsce 100 p.
Udział 50 p.
  • Profesor:
MIEJSCE WYNAGRODZENIE
I miejsce 30 p.
II miejsce 20 p.
III miejsce 10 p.
Udział 5 p.