Oferta edukacyjna

1. W Akademii Magii Grymuar obowiązuje dwuletni cykl nauczania, przy czym każdy rok akademicki trwa osiem tygodni.

2. Uczniowie klasy pierwszej uczęszczają na zajęcia w zakresie podstawowym z przedmiotów takich jak:

 • Astronomia,
 • Czarna Magia,
 • Eliksiry,
 • Historia Magii,
 • Kultura Magiczna,
 • Latanie, 
 • Numerologia,
 • Obrona Przed Czarną Magią,
 • Opieka Nad Magicznymi Stworzeniami,
 • Runy,
 • Smokologia,
 • Transmutacja,
 • Wróżbiarstwo,
 • Zaklęcia I Uroki,
 • Zielarstwo.

Warunkiem otrzymania promocji do następnej klasy jest zaliczenie minimum dziesięciu przedmiotów.

3. Uczeń klasy drugiej ma obowiązek wybrać wydział spośród trzech dostępnych. Każdy z nich ma dobrane indywidualne przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym. Wydziały obowiązujące w Akademii Magii Grymuar:

WYDZIAŁ PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE
Demaskowania Przyszłości Astronomia, Latanie, Numerologia, Runy, Wróżbiarstwo.
Magii Praktycznej Czarna Magia, Eliksiry, Obrona Przed Czarną Magią, Transmutacja, Zaklęcia I Uroki
Tajemnic Natury Historia Magii, Kultura Magiczna, Opieka Nad Magicznymi Stworzeniami, Smokologia, Zielarstwo.

Aby ukończyć klasę drugą Uczeń może mieć maksymalnie jednego Trolla. Nie powinien mieć żadnego nieklasyfikowania. Ponadto może on dobrać sobie dwa przedmioty z innych wydziałów jako dodatkowe.

4. Uczeń, który ukończył cały cykl edukacji zostaje automatycznie absolwentem Akademii i otrzymuje stosowne świadectwo absolwenta. Zostanie ono wręczone podczas uroczystości zakończenia roku akademickiego.

5. Zajęcia trwają od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00-20:50. Jedna jednostka lekcyjna trwa 30 minut. Zajęcia rozdzielane są 5-minutową przerwą.

6. Po zakończeniu nauki w Akademii, bądź w szkołach z nią współpracujących jest możliwość odbywania Stażu Profesorskiego. Kończy się on wraz z otrzymaniem stosownego dokumentu, który potwierdza kwalifikacje zawodowe.

7. Akademia oferuje uczestnictwo w różnorodnych olimpiadach, konkursach przedmiotowych, zajęciach pozalekcyjnych, redagowaniu gazety szkolnej oraz zabawach, które mają wspierać rozwój naszych uczniów i bawić.

8. Kadra Pedagogiczna jest w pełni wykwalifikowana. Składa ona się z osób, które chętnie podzielą się swoją wiedzą z młodymi czarodziejami i czarownicami.