Oferta edukacyjna

W Akademii Magii Grymuar panuje dwuletni cykl nauczania, przy czym każda klasa trwa dziesięć tygodni (dziesięć jednostek lekcyjnych, wliczając w to sprawdziany końcowo-roczne oraz egzaminy drugoklasistów).

W klasie pierwszej wszyscy uczniowie uczęszczają na te same zajęcia kanoniczne, które będą realizowane na poziomie podstawowym i bez podziału na wydziały. Uczeń klasy pierwszej ma łącznie 15 godzin tygodniowo:

 • Astronomia,
 • Eliksiry,
 • Czarna Magia,
 • Historia Magii,
 • Latanie na Miotle,
 • Łacina,
 • Numerologia,
 • Opieka nad Magicznymi Stworzeniami,
 • Obrona przed Czarną Magią,
 • Smokologia
 • Starożytne Runy,
 • Transmutacja,
 • Wróżbiarstwo,
 • Zaklęcia i Uroki
 • Zielarstwo

Uczeń klasy pierwszej aby uzyskać promocję do klasy drugiej może mieć maksymalnie dwa Trolle i nie może mieć żadnej nieklasyfikacji. 

W klasie drugiej Uczeń ma obowiązek wybrać wydział spośród trzech dostępnych. Każdy z wydziałów ma dobrane indywidualne przedmioty realizowane jedynie na poziomie rozszerzonym w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Dodatkowo uczeń może dobrać jeden przedmiot dodatkowo spoza obowiązkowych.

Wydział I
Fauny i Flory

Wydział II
Zgłębiania Przyszłości

Wydział III
Obrony Magicznej

 Historia Magii Astronomia  Czarna Magia 
Łacina  Latanie na Miotle  Eliksiry
 ONMS Numerologia   OPCM
 Smokologia Starożytne Runy   Transmutacja
Zielarstwo   Wróżbiarstwo  Zaklęcia i Uroki

Uczeń klasy drugiej aby ukończyć klasę drugą może mieć maksymalnie jednego Trolla, ale egzamin końcowy musi zostać zaliczony na minimum 30%Uczeń też nie może uzyskać ani jednej nieklasyfikacji. 
Student, który ukończył klasę drugą zostaje automatycznie Absolwentem Akademii i otrzymuje stosowny Certyfikat Absolwenta, który zostaje wręczony podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem.

Każdy uczeń, niezależnie od roku na którym jest, a który otrzyma nieklasyfikację z danego przedmiotu ma możliwość podejścia do egzaminu klasyfikacyjnego z tegoż przedmiotu, który odbędzie się podczas wakacji. Jeśli uczeń otrzyma ocenę pozytywną z egzaminu, otrzyma swoje świadectwo podczas rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego. 

 

 Uchwalono dnia 19.02.2019 r.