System Oceniania

1. Uczeń, aby ukończyć każdy rok nauki, winien jest spełnić warunki wypisane w Ofercie Edukacyjnej. Ponadto, aby uzyskać klasyfikację z danego przedmiotu wymagane jest 30% frekwencji na zajęciach i co najmniej trzy oceny cząstkowe.

2. Każdy Uczeń, aby ukończyć Akademię Magii Grymuar powinien podejść do Egzaminu Dojrzałości Magicznej i uzyskać z niego najmniej 30% zaliczenia.

3. Oceny wystawione z dowolnej formy sprawdzania wiedzy są przedstawione w tabeli poniżej wraz z ich procentowymi odpowiednikami.

OCENA PRZEDZIAŁ PROCENTOWY
Wybitny 100%
Powyżej Oczekiwań 80-99%
Zadowalający 60-79%
Nędzny 40-59%
Okropny 20-39%
Troll 0-19%

4. Wagi na poszczególne oceny końcowe są przedstawione w tabeli następująco:

OCENA ŚREDNIA OCEN KOŃCOWYCH
Wybitny Powyżej 5,51
Powyżej Oczekwań Od 4,51 do 5,50
Zadowalający Od 3,51 do 4,50
Nędzny Od 2,51 do 3,50
Okropny Od 1,51 do 2,50
Troll Poniżej 1,50