0
0
0

System Oceniania

1. Uczeń, aby ukończyć każdy rok nauki, może mieć na świadectwie maksymalnie jedną ocenę Troll. Ponadto, aby uzyskać klasyfikację z danego przedmiotu wymagane jest 30% frekwencji na zajęciach i co najmniej trzy oceny cząstkowe.

2. Każdy Uczeń, aby ukończyć Akademię Magii Grymuar powinien podejść do Egzaminu Dojrzałości Magicznej i uzyskać z niego najmniej 30% zaliczenia.

3. Oceny wystawione z dowolnej formy sprawdzania wiedzy są przedstawione w tabeli poniżej wraz z ich procentowymi odpowiednikami.

OCENA PRZEDZIAŁ PROCENTOWY
Wybitny 100%
Powyżej Oczekiwań 80-99%
Zadowalający 60-79%
Nędzny 40-59%
Okropny 20-39%
Troll 0-19%

4. Wagi na poszczególne oceny końcowe są przedstawione w tabeli następująco:

OCENA ŚREDNIA OCEN KOŃCOWYCH
Wybitny Powyżej 5,51
Powyżej Oczekwań Od 4,51 do 5,50
Zadowalający Od 3,51 do 4,50
Nędzny Od 2,51 do 3,50
Okropny Od 1,51 do 2,50
Troll Poniżej 1,50

5. W Akademii Magii Grymuar można napotkać się na różnorodne formy sprawdzania wiedzy. Należy pamiętać, iż w zależności od formy sprawdzenia wiedzy Uczeń zdobywa punkty za poszczególne oceny zgodnie z poniższą tabelą.

TYP OCENY WYBITNY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ ZADOWALAJĄCY NĘDZNY OKROPNY TROLL
Sprawdzian 50 p. 40 p. 30 p. 20 p. 10 p. -25 p.
Kartkówka 45 p. 36 p. 27 p. 18 p. 9 p. -22 p.
Odpowiedź Ustna 40 p. 32 p. 24 p. 16 p. 8 p. -20 p.
Praktyka 35 p. 28 p. 21 p. 14 p. 7 p. -17 p.
Praca Na Zajęciach 30 p. 24 p. 18 p. 12 p. 6 p. -15 p.
Zadanie Dodatkowe 25 p. 20 p. 15 p. 10 p. 5 p. 0 p.
Zadanie Domowe 20 p. 16 p. 12 p. 8 p. 4 p. -10 p.
Aktywność 15 p. 12 p. 9 p. 6 p. 3 p. -7 p.
Zeszyt Przedmiotowy 10 p. 8 p. 6 p. 4 p. 2 p. -5 p.