Regulamin czatu

Restrykcje dotyczące pokojów Chatowych

1. Zabrania się używania wyrazów potocznie uznawanych za wulgarne do godziny 22.
2. Zabrania się używania ocenzurowanych wulgaryzmów do godziny 22.
3. Zabrania się posiadania powitań na nicki profesorskie (z przedrostkiem prof_).
4. Zabrania się wysyłania zbyt dużej ilości emotikon w krótkim odstępie czasu.
5. Zabrania się spamowania i floodowania.
6. Zabrania się używania wyrazów o podtekście erotycznym do godziny 22.
7. Zabrania się obrażania i dyskredytowania innych użytkowników czatu.
8. Zabrania się nadużywania statusu operatora, przez co rozumie się:
8.1. Bezpodstawne używanie komendy /kick.
8.2. Bezpodstawne używanie komendy /ban.
8.3. Bezpodstawne zmienianie tematu w pokoju.
9. Zabrania się nadużywania klawisza Caps Lock.
 
W przypadku naruszenia powyższych punktów Dyrekcja i Operatorzy Pokoju mają prawo zastosować poniższe kary (w kolejności nadania):
A. nadanie ostrzeżenia
B. wyrzucenie z pokoju (komenda /kick)
C. wyrzucenie z pokoju z zakazem wstępu (komenda /ban)
D. odebranie statusu operatora na 24 godziny (w przypadku operatorów)
E. odebranie statusu operatora na 48 godzin (w przypadku operatorów)
F. zgłoszenie sprawy do Dyrekcji Szkoły.
 
Restrykcje dot. pokojów czatowych uchwalono dnia 23 lutego 2016 r.
Ostatniej aktualizacji dokonano 20 kwietnia 2018 r.