Statut Akademii

1. Postanowienia wstępne:

1.1. Oficjalna nazwa Akademii to Akademia Magii Grymuar.
1.2. Dozwolonym skrótem jest AMG.
1.3. Adres Akademii to www.amg.xaa.pl.
1.4. Strona Akademii oraz przynależność do niej była, jest i zawsze będzie darmowa.
1.5. W Akademii obowiązują normy etyczne oraz kulturowe.

2. Uczeń:

2.1. Uczeń ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w życiu Akademii.
2.2. Uczeń ma obowiązek godnego reprezentowania Akademii, a także szanować jej dobre imię.
2.3. Uczeń ma obowiązek godnego reprezentowania swojego domu.
2.4. Uczeń ma obowiązek sprostać obowiązkom na niego nałożonych.
2.5. Uczeń ma obowiązek podporządkowania się Profesorom oraz Dyrekcji.
2.6. Uczeń ma prawo być traktowany sprawiedliwie przez całą społeczność Akademii.
2.7. Uczeń ma prawo opuścić Akademię w każdej chwili.
2.8. Uczeń ma prawo zostać Redaktorem, a także kandydować na stanowisko Prefekta Domu oraz Prefekta Naczelnego.

3. Uczeń Stażysta:

3.1. Uczeń Stażysta ma obowiązek zrealizować plan stażu, który został określony w pierwszym tygodniu nauki w roku akademickim przez danego Profesora.
3.2. Uczeń Stażysta ma obowiązek podporządkowania się Profesorowi, który go naucza oraz Dyrekcji.
3.3. Uczeń Stażysta ma obowiązek organizacji trzech konkursów.
3.4. Uczeń Stażysta ma prawo być traktowany sprawiedliwie przez całą społeczność Akademii.
3.5. Uczeń Stażysta ma prawo opuścić Akademię w każdej chwili po konsultacji z Dyrekcją.
3.6. Uczeń Stażysta ma prawo zostać Redaktorem.

4. Prefekt Domu:

4.1. Prefekt Domu ma obowiązek pomagać Uczniom swojego domu.
4.2. Prefekt Domu ma obowiązek godnego reprezentowania swojego domu.
4.3. Prefekt Domu ma obowiązek organizacji trzech konkursów.
4.4. Prefekt Domu ma obowiązek pilnowania porządku w Dormitorium.
4.5. Prefekt Domu ma obowiązek wyrzucić osobę z Dormitorium, która nie przynależy do jego domu.
4.6. Prefekt Domu ma obowiązek aktywnego uczestnictwa w Akcji Popularyzacji.
4.7. Prefekt Domu ma prawo odwołać się ze swojego stanowiska po konsultacji z Dyrekcją.

5. Prefekt Naczelny: 

5.1. Prefekt Naczelny ma obowiązek pomagać Uczniom.
5.2. Prefekt Naczelny ma obowiązek godnego reprezentowania wszystkich Uczniów przed Dyrekcją oraz innymi placówkami.
5.3. Prefekt Naczelny ma obowiązek organizacji trzech konkursów.
5.4. Prefekt Naczelny ma obowiązek pilnowania porządku w Głównej Sali.
5.5. Prefekt Naczelny ma obowiązek wyrzucić osobę z Głównej Sali, która złamała wszelką dokumentację.
5.6. Prefekt Naczelny ma obowiązek aktywnego uczestnictwa w Akcji Popularyzacji.
5.7. Prefekt Naczelny ma prawo odwołać się ze swojego stanowiska po konsultacji z Dyrekcją.

6. Profesor:

6.1. Profesor ma obowiązek aktywnego uczestnictwa we wszystkich radach pedagogicznych.
6.2. Profesor ma obowiązek prowadzić zajęcia w wyznaczonych terminach.
6.3. Profesor ma obowiązek informować o swej nieobecności na zajęciach, uroczystościach oraz zebraniach rady pedagogicznej minimum godzinę przed wydarzeniem.
6.4. Profesor ma obowiązek ustawić temat, który będzie obowiązywać na danych zajęciach.
6.5. Profesor ma obowiązek organizacji minimum jednego konkursu.
6.6. Profesor ma obowiązek uzupełniać dzienniki najpóźniej do niedzielnego popołudnia bieżącego tygodnia.
6.7. Profesor ma obowiązek wystawienia ocen końcowych ze swojego przedmiotu oraz wysłać je mailem do Dyrekcji.
6.8. Profesor ma obowiązek podporządkowania się oraz respektowania wszelkich decyzji Dyrekcji.
6.9. Profesor ma obowiązek uczestnictwa na zajęciach oraz uroczystościach na nicku z przedrostkiem “prof”.
6.10. Profesor ma obowiązek aktywnego uczestnictwa w Akcji Popularyzacji.
6.11. Profesor ma prawo ubiegać się o stanowisko Opiekuna Domu.
6.12. Profesor ma prawo wnioskować o zmianę terminu swoich zajęć.
6.13. Profesor ma prawo przyjąć Ucznia Stażystę na staż ze swojego przedmiotu po konsultacji z Dyrekcją.
6.14. Profesor ma prawo zostać Uczniem Stażystą.
6.15. Profesor ma prawo nakładać wszelkie kary Uczniom po konsultacji z Dyrekcją.
6.16. Profesor ma prawo nagradzać aktywnych Uczniów.
6.17. Profesor ma prawo opuścić Akademię w każdej chwili po konsultacji z Dyrekcją.
6.18. Profesor ma prawo zostać Redaktorem.

7. Opiekun Domu: 

7.1. Opiekun Domu ma obowiązek organizacji trzech spotkań domu.
7.2. Opiekun Domu ma obowiązek pomagać swoim Uczniom.
7.3. Opiekun Domu ma obowiązek podać Dyrekcji swoich kandydatów na stanowisko Prefekta Domu oraz Prefekta Naczelnego.
7.4. Opiekun Domu ma obowiązek pilnować porządku w Dormitorium
7.5. Opiekun Domu ma obowiązek wyrzucić osobę z Dormitorium, która nie przynależy do jego domu.
7.6. Opiekun Domu ma prawo przesiadywać przez pierwszy tydzień zajęć na lekcjach u innych Profesorów, w których biorą udział jego Uczniowie.
7.7. Opiekun Domu ma prawo zachować swoją funkcję jeśli jego dom zwyciężył w poprzednim roku akademickim.
7.8. Opiekun Domu ma prawo odwołać się ze swojego stanowiska po konsultacji z Dyrekcją.

8. Dyrekcja:

8.1. Dyrekcja ma obowiązek właściwie zarządzać Akademią, której jednocześnie jest właścicielem.
8.2. Dyrekcja ma obowiązek czuwać nad swoimi obowiązkami oraz dbać o porządek i należycie dobrym imieniem Akademii.
8.3. Dyrekcja ma prawo w każdej chwili zmienić każdy dokument, który obowiązuje w Akademii.

9. Pokój Czatowy: 

9.1. Pokój Czatowy jest pomieszczeniem Akademii. 
9.2. W Pokoju Czatowym obowiązują wszelkie zasady spisane w każdej dokumentacji Akademii.
9.3. W Pokoju Czatowym obowiązuje zakaz używania wulgaryzmów oraz treści erotycznych przed 22:00.
9.4. W Pokoju Czatowym obowiązuje zakaz gróźb, oczerniania i szantaży.
9.5. W Pokoju Czatowym obowiązuje zakaz pisania wielkimi literami oraz falą.
9.6. W Pokojach Czatowych obowiązuje zakaz rozpowszechniania treści innych placówek.
9.7. W Pokojach Czatowych obowiązuje zakaz podszywania się pod inne osoby.
9.8. W Pokojach Czatowych obowiązuje zakaz spamu oraz floodowania.
9.9. W Pokojach Czatowych obowiązuje zakaz nadużywania statusu operatora.

10. Postanowienia Końcowe:

10.1. Nieprzestrzeganie każdej dokumentacji jest odpowiednio karane.
10.2. Status oraz inne dokumenty mogą w każdej chwili ulec zmianie.
10.3. Każda zmiana w dokumentacji jest ogłoszona wobec całej społeczności Akademii.
10.4. W sytuacji, gdy konfliktu nie można rozwiązać, stosuje się zasadę “Dyrekcja ma zawsze rację”
10.5. Wszelka dokumentacja obowiązuje w całej Akademii.