Program Nauczania - Astronomia

Klasa I

 1. PSO i organizacja pracy na lekcjach Astronomii. Wprowadzenie do przedmiotu
 2. Podstawowe informacje na temat Układu Słonecznego
 3. Planety Skaliste
 4. Planety Gazowe
 5. Księżyce, towarzysze planet
 6. Meteroidy, Meteor, Meteoryt, Kometa
 7. Gwiazdy, Gwiazdozbiory
 8. Centralna gwiazda Układu Słonecznego
 9. Znani astronomowie
 10. Sprawdzian końcoworoczny

Klasa II

 1. Sprawdzian z 1 klasy
 2. Ewolucja gwiazd
 3. Co skrywają czarne dziury
 4. Typ widmowy gwiazd
 5. Klasyfikacja i nazewnictwo gwiazd
 6. Mapy nieba- wprowadzenie
 7. Mapy nieba- ćwiczenia
 8. Czy kosmici istnieją?
 9. Sprawdzian końcoworoczny

Program nauczania przygotowała 

Aurora Fly