Harmonogram roku szkolnego

Harmonogram VI roku szkolnego
16 września - 11/12 listopada 2018

15 września, godz. 18:00 - Rozpoczęcie VI Roku Szkolnego
06 października, godz. 18:30 - Dzień Założyciela
10 listopada, godz. 18:00 - Gala Kryształowych Żółwików
11/12 listopada, godz. XX:XX - Zakończenie VI roku szkolnego