Harmonogram roku szkolnego

Harmonogram V roku szkolnego
22 kwietnia - 2 lipca 2018

28 kwietnia - Rozpoczęcie V roku szkolnego
13 maja - Wycieczka do Wioski Grymuar
20 maja - Dzień Założyciela
22 maja - Zebranie Prefektów
21 czerwca - Wystawienie ocen proponowanych
2 lipca - 6 lipca - Egzaminy końcowe
6 lipca - Rada Pedagogiczna
6 lipca - Wystawienie ocen końcowych
7 lipca - Platynowe Żółwiki
8 lipca - Zakończenie V roku szkolnego