Plan Nauczania Transmutacja

Klasa I

1. Spotkanie organizacyjne. Czym zajmuje się Transmutacja?
2. Sposoby klasyfikacji przemian transmutacyjnych.
3. Prawa i zasady rządzące transmutacją.
4. Opór transmutacyjny substratu.
5. Kolokwium półroczne.
6. Wprowadzenie do praktyki. Transfiguracja cech priotytetowych.
7. Transmutacja w cyklach wody. 
8. Transmutacja składnikowa.
9. Niewidzialność.
10. Kolokwium końcowe.
 

Klasa II

1. Organizacja zajęć. Powtórzenie wiadomości z klasy I. 
2. Animagia, czyli jak zmienić się w zwierzę.
3. Metamorfomagia, czyli zamiana swojego wyglądu.
4. Gdy budzi się bestia... - Likantropia.
5. Przemieszczanie się z miejsca do miejsca... - Teleportacja.
6. Klątwy transmutacyjne. 
7. Zaklęcie Piertotum Locomotor. 
8. Kolokwium śródroczne
9. Monotransmutacja - proste zamiany rzeczy w inne.
10. Politransmutacja - trochę więcej niż monotransmutacja.
11. Transmutacja dzieląca i multiplikacja.
12. Transmutacja scalająca i kompresja.
13. Wymnażanie genetyczne - nowa metoda kodowania.
14. Transmutacja międzyrzeczowa.
15. Transmutacja organiczna roślin i grzybów.
16. Transmutacja organiczna zwierząt.
17. UOSZT - wprowadzenie.
18. Transmutacja niewerbalna - dysocjacja jonowa.
19. Egzamin końcowy.
20. Egzamin końcowy.

Program nauczania przygotował
Arsen McTireliath