Plan Nauczania Łaciny

Klasa I.
1. Zajęcia organizacyjne. Czytanie słów łacińskuch.
a) Kwestie organizacyjne,
b) Zapoznanie z zasadami czytania w języku łacińskim,
c) Ćwiczenia.

2. Koniugacja I i II. Czasownik sum, esse.
a) Zasady odmiany czasowników łacińskich - końcówki.
b) Koniugacja I i II - rozpoznawanie czasowników i odmiana.
c) Ćwiczenia w odmianie. 
d) Odmiana czasownika być (sum, esse). 

3. Koniugacja III i IV.
a) Przypomnienie zasad odmiany. 
b) Zasady odmiany w Koniugacji III i IV. 
c) Wszystkie cztery Koniugacje - ćwiczenia w odmianie.

4. Deklinacja I - uczymy się odmieniać przez przypadki.
a) Powtórzenie przypadków w języku polskim. 
b) Deklinacja I - poznanie końcówek i zasady odmiany.
c) Ćwiczenia w odmianie rzeczowników i przymiotników rodzaju żeńskiego.

5. Kartkówka. O Remusie i Romulusie. 
a) Kartkówka z tematów 2-4. 
b) Historia o Remusie i Romulusie - legenda powstania Starożytnego Rzymu.

6. Deklinacja II - robi się trochę trudniej.
a) Przypomnienie zasad Deklinacji I. 
b) Odmiana rzeczowników i przymiotników rodzaju męskiego i nijakiego Deklinacji II.
c) Zasady budowy zdań łacińskich - ćwiczenia w tłumaczeniu.

7. Tłumaczenie prostego tekstu łacińskiego.
a) Zasady tłumaczenia zdań łacińskich.
b) Tłumaczenie tekstu łacińskiego "De Schola Romana".

8. Liczebniki łacińskie i kalendarz.
a) Zapoznanie się z liczbami głównymi w języku łacińskim.
b) Kalendarz romański i gregoriański.

9. Harry Potter a łacina - etymologia zaklęć.
a) Poznanie etymologii wybranych zaklęć z serii HP.

10. Kolokwium końcoworoczne.

prof. Arsen McTireliath