Oceny końcoweNapisane przez , dnia 2018-07-06

Drodzy uczniowie 

Przyszła pora na wystawienie ocen końcowych, prezentują się one następująco:

Klasa 1

Lucy Snape - O

Raven Black - W

Rosemary Torener - N

Chloe Nieves - N

Debora Magnael - N

Thomas Foster - Z

Elodie Soler - PO

Nohemi Maxwell - N

Mae Lee - O

Klasa 2

Podstawa:

Annie Collins - W (73%)

Ginny Lunita Comello - N (50%)

Annabeth Wolfrose - Z (91%)

Rozszerzenie:

Annie Collins - W (41%)

Ginny Lunita Comello - Z (38%)

Annabeth Wolfrose - Z (78%)

W nawiasach zostały podane wyniki procentowe z egzaminu. Annie Collins i Raven Black mają podwyższone oceny o jeden stopień oraz 100 punktów do RU za uzyskanie największej ilości punktów za aktywność na lekcjach CM przez cały rok szkolny. Osoby niewymienione w newsie są niesklasyfikowane.